Årsmøte i Oslo Bluesklubb - 12. april 2016

Innkalling til årsmøte i Oslo Bluesklubb

Tirsdag 12. april 2016 kl 18:00 presis!

Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 29. mars