Protokoll fra årsmøte 2018 i Oslo Bluesklubb

11.april 2018 kl 18:30 på P-Hotell, 2. et. Grensen 19, Oslo

Sak nr. 1    Godkjenning av innkalling
Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent

Sak nr. 2    Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Elisabeth Weisser-Svendsen
Referent: Marit Five

Sak nr. 3    Årsmelding for 2017
Rolf Johannessen presenterte styrets årsmelding for 2017. Marianne Hoffmann var ikke kommen med under styremedlemmer.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 4    Regnskap 2017
Regnskapet for 2017 ble presentert. Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak nr. 5    Innkomne forslag
Ingen forslag har kommet styret i hende.

Sak nr. 6    Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert.

Styrets leder Rolf Johannessen ble gjenvalgt.

Styrets kasserer ble også Rolf Johannessen som ble enstemmig gjenvalgt.

Disse to vervene velges spesielt, og det var ingen motkandidater foreslått.

Styremedlemmer:

Ellen Pettersen (gjenvalg)

Odd Dahl (gjenvalg)

Morten Hermansen (gjenvalg)

Jan Lundby (gjenvalg)

Kristin Nygård (gjenvalg)

Marit Five (gjenvalg)

Marianne Hoffmann (gjenvalg)

Eva Baisgaard (gjenvalg)

 

Varamedlemmer:

Wenche Schjøll (ny)

Gøran Stensrud (gjenvalg)

Styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt.

 

Valgkomitéen:

Ronald Flatnes (gjenvalg)

Åge Nilsen (gjenvalg)

Kaia Tinderholt (gjenvalg)

Valgkomiteen ble enstemmig valgt.

 

Marit Five
Referent

 

Del i vei!