Årsmelding 2013 for Oslo Bluesklubb

Styret 2013

Leder: Edgar Johansen

Kasserer: Rolf Johannessen

Styremedlemmer:
Anders Herbjørnsen
Aud Reiersdal
Ellen Marianne Pettersen
Gøran Stensrud
Odd Dahl
Morten Hermansen
Nina Hanssen

Varamedlemmer:
Jan Lundby
Mona Johansen

Det er avholdt 7 styremøter i 2013. I tillegg har det vært møter med representanter fra styret i forskjellige andre fora, f.eks Østkanten Bluesklubb, Rampelys, samarbeidsmøter med Buckleys mv.

Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2013 var omtrent 800, fremdeles økning fra 780 pr. 31.12.2012.
Oslo Bluesklubb arrangerte sammen med Østkanten Bluesklubb årsmøtet for Norsk Bluesunion i 2013. De fleste i styret deltok på årsmøtet i NBU, enten som vertskap eller delegat.

Våren 2013 arrangerte vi 35 konserter i egen regi, og 4 Rampelyskonserter i samarbeid med Østkanten Bluesklubb på Buckleys. Høsten 2013 arrangerte vi 30 konserter i egen regi, og 3 Rampelyskonserter i samarbeid med Østkanten Bluesklubb.

Konsertene på lørdag ettermiddag har jevnt bra belegg med mange utsolgte arrangementer. Det er mer varierende når vi har konserter på andre dager. Selv om vi frister med relativt kjente internasjonale artister, er det flere konserter som har hatt lite besøk i 2013. På den positive siden kan vi merke oss konserten med Royal Southern Brotherhood som ble en suksess med et fullsatt John Dee.

Vi arrangerte en sommerkonsert i samarbeid med Østkanten Bluesklubb. Arrangementet ga ikke noe økonomisk overskudd, men det ble en flott opplevelse for de som fant veien til Kværnerbyen. Samarbeidet med Østkanten gikk veldig bra, og vi er derfor innstilt på å gjennomføre dette også for 2014. Styret har nå etter hvert opparbeidet en erfaring som gjør at vi er godt i stand til å gjennomføre slike arrangement.

Loddsalg er noe av det som har bidratt til at vi har klart å få et godt økonomisk resultat i 2013. Takk til alle loddkjøpere, og takk til alle som har skaffet gevinster. Det går med en del gevinster hver lørdag så vi ønsker alle «sponsorer» velkommen.
Grasrotandelen har også blitt en viktig faktor for plussiden i regnskapet, noe vi i styret er veldig takknemlig for. Styret ønsker å takke alle våre trofaste grasrotgivere, og ga disse gratis inngang på vår konsert med Damer i blues-konserten. Vi fortsetter arbeidet med å skaffe oss flere givere av grasrotandeler.

OBK ser stadig etter nye muligheter for å søke om offentlig støtte til klubbens drift, og rutinene for dette har nå blitt bedre, blant annet ved at vi sikrer riktig rapportering etter å ha mottatt støtte.

Som regnskapet viser, har klubben en solid økonomi for tiden. Det er ikke noe mål for klubben å gå med store overskudd, så styret vil jobbe for å pløye overskuddsmidler tilbake til medlemmene, for eksempel ved å strekke oss litt lenger i valg av artister på konsertene. Samtidig er det greit å ha en økonomisk “buffer” slik at vi tåler noen uforutsette utgifter som måtte komme.

Når tiden tillater det, fortsetter OBK med organisasjonsutvikling basert på kurset i 2013. Det er blitt etablert en kultur for å drive kontinuerlig forbedring, og vi evaluerer ofte underveis. Selv om det ikke er noe absolutt krav, hadde det vært fint å få en revisor for klubben. Dette gjelder både for å sikre kontroll av hvordan klubbens midler brukes, men like mye for å komme med råd til hvordan økonomien skal håndteres regnskapsmessig. Vi har etter hvert fått en betydelig omsetning, og det er derfor viktig å få benyttet de ordninger som finnes, f eks ved momsrefusjon eller andre regnskapstekniske grep.

Under Notodden Blues Festival var OBK igjen på plass i Huset. Rundt 50 medlemmer overnattet på flatsenger/madrasser og koste seg helgen igjennom. På lørdag arrangerte klubben sin tradisjonelle konsert på trappa på formiddagen, med Ram.

Igjen var det Revierhavnen Kro på Hovedøya som ble arena for julebordet. Musikken ble denne gang besørget av Spoonful of Blues. Vertskapet på Revierhavnen sørget også denne gang for fantastisk bevertning, og vi har allerede sikret oss gjentagelse på Hovedøya for 2014.
Generelt så prøver vi i styret å se på alternative aktiviteter for medlemmene våre, og i tillegg til de vanlige konsertene har vi for eksempel gjennomført både elvevandring og barneblues. Mange av klubbens medlemmer er aktive utenfor klubbens regi også, både med festivaler, cruise og arrangørbistand hos andre. Vi oppfordrer medlemmene til å komme med forslag til styret på mulige framtidige aktiviteter for klubben.

2013 har dermed vært nok et godt år for klubben, og utsiktene for 2014 er også positive med nesten fullbooket program allerede.

Vi vil takke våre samarbeidspartnere i 2013, og en særlig takk til vårt faste konsertsted Buckleys!

Vi vil også benytte anledningen til å takke våre medlemmer som er med på å skape det unike miljøet vi har i Oslo Bluesklubb!

Oslo, 2014
Styret