Årsmelding 2016 Oslo Bluesklubb

STYRET  I OSLO BLUESKLUBB 2016

Leder: Rolf Johannessen
Kasserer: Rolf Johannessen

Styremedlemmer: 
Odd Dahl
Bjørnar Ekse Brandseth
Ellen Marianne Pettersen
Gøran Stensrud
Kristin Nygård
Morten Hermansen
Jan Lundby

Varamedlemmer: 
Eva Baisgaard
Alexander Pettersen

Det er avholdt 8 styremøter i 2016. I tillegg har det vært møter med representanter fra styret i OBK og Østkanten Bluesklubb i forbindelse med sommerfesten i Kværnerbyen.

Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2016 var 720, en liten nedgang fra året før.

Økonomisk har 2016 vært et godt år for OBK.

Loddsalg og bidrag fra Grasrotandelen fra Norsk Tipping hjelper godt til på inntektssiden.

I 2016 arrangerte vi 48 konserter i tillegg til barneblues, julebord og sommerfest sammen med Østkanten Bluesklubb. Vi samarbeidet også om 3 Rampelyskonserter.

Vi merker konkurransen fra andre aktører på lørdagene og har ikke hatt skiltet med ”Utsolgt” oppe så ofte som før.

Sommerfesten ble arrangert for 4. gang og ble godt besøkt.

Julebordet var i år et forsøk på å legge til rette for de som av forskjellige grunner ikke kunne komme seg ut på Hovedøya og vi forventet større deltagelse. Men den uteble. Julebordet blir i 2017 lagt tilbake til Hovedøya.

Det sendes ut nyhetsbrev et par ganger i måneden til rundt 1025 personer; medlemmer og andre interesserte. I 2016 gjorde vi noen grep for å bli mer synlige i sosiale medier: Ny side ble laget på Facebook og vi har også opprettet en Instagramkonto. Nye websider er under planlegging.

Vi vil takke vår samarbeidspartner Buckleys som har stilt sin scene og utstyr til vår disposisjon i disse 8-9 åra, og en spesiell takk til de flotte barfolka som gjør det hyggelig å komme til puben ”vår”.

En særlig takk også til Elisabeth Weisser-Svendsen som fører regnskapet for Oslo Bluesklubb.

Til sist vil vi også takke alle de som er til stede og bidrar til det unike miljøet vi har i Oslo Bluesklubb, enten de er medlemmer eller ikke!

 

Oslo, 4.4.2017
Styret