Årsmelding for Oslo Bluesklubb 2019

Styret 2019

Leder Rolf Johannessen
Kasserer Rolf Johannessen
Styremedlemmer:
Odd Dahl
Marit Five
Kristin Nygård
Alexander Strüve
Åsa Nordrum
Marianne Hoffmann
Tore Petter Arnesen
Jan Lundby

Varamedlemmer :
Terje Åsvestad
Kjell Kaljord / Henning Nyman 

Det er avholdt 5 ordinære styremøter i 2019. 

Antall betalende medlemmer pr. 31.12.2019 var 660, en liten nedgang fra året før. 

Loddsalg, Grasrotandelen og moms-refusjonen hjelper godt til på inntektssiden. 

I 2019 arrangerte vi 45 konserter, en felleskonsert med Østkanten, i tillegg til to barneblues. Sommerfesten ble arrangert på Sosialen med 2 band og diverse grillmat. Julebord ble også holdt på Sosialen.

Vi samarbeidet med Østkanten Bluesklubb også under Musikkfest Oslo i juni og hadde uttak til NBU-cup som holdes på Notodden Bluesfestival. 

Huset ”vårt” under Notodden Bluesfestival fyltes som vanlig opp med rundt 50 glade bluesere. Jelly Roll Men spilte på Trappakonserten. 

Frilufts-alternativet ”Bli med oss” samler stadig flere deltagere på turer rundt om i Oslo by.

Det sendes ut nyhetsbrev en gang i måneden til de som har meldt sin interesse for dette. 

Facebook og Instagram bidrar til god spredning av arrangementene. Vi har over 3800 følgere på Facebook. Vi annonserer også i Klassekampen.

Stor takk til Elisabeth Weisser-Svendsen som fører regnskapet for Oslo Bluesklubb. Våre frivillige fortjener også en stor takk. 

Styret 2019 

Del i vei!