Årsmøter i Oslo Bluesklubb

2019

2018

2017

2016

2015

 • Innkalling til årsmøtet 2015
  Innkalling til årsmøte i Oslo Bluesklubb
  Tirsdag 21. april 2015 kl 19:00 presis!
  Sted: P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo
  Saksliste:

  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av ordstyrer og referent
  3. Årsmelding
  4. Regnskap
  5. Innkomne forslag
  6. Valg

  Forslag til årsmøtet skal være styret i hende innen 7. april.

 • Protokoll fra årsmøtet 2015

2014

2013