Protokoll fra årsmøte 2013 i Oslo Bluesklubb

Årsmøtet ble avholdt i P-Hotels,
2. etg. Grensen 19, Oslo, 12. mars 2013
kl. 18:00.

Sak nr. 1
Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Elisabeth Weisser-Svendsen

Referent: Nina Hanssen

Sak nr. 2
Godkjenning av innkalling
Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent

Sak nr. 3
Årsmelding for 2012
Edgar Johansen presenterte årsmeldingen for 2012. Årsmeldingen ble
enstemmig godkjent.

Sak nr. 4
Regnskap for 2012
Regnskapet for 2012 ble presentert av kasserer Rolf Johannessen.

Spørsmål rundt behandling av skattetrekk for utenlandske artister overføres til det nye styret.

Klubbens revisor, Lise Bruu Heger, er bortreist, og har ikke kunnet revidere regnskapet. Kasserer og tidligere revisor Rita Wiger har gjennomgått regnskapet.

Regnskapet godkjennes under forutsetning av at revisor Lise Bruu Heger godkjenner dette etter reise.

Sak nr. 5
Innkomne forslag
Ingen forslag har kommet styret i hende.

Sak nr. 6
Valg
Valgkomiteen, bestående av Elisabeth Weisser-Svendsen, Ronald
Flatnes og Marianne Hoffmann la frem forslag til nytt styre i Oslo
Bluesklubb.

Styrets leder ble Edgar Johansen, som ble valgt enstemmig. Styrets kasserer Rolf Johannessen ble enstemmig gjenvalgt.

Disse to vervene velges spesielt, og det var ingen motkandidater foreslått.

Styremedlemmer ble:
Anders Herbjørnsen (gjenvalg)
Aud Reiersdal (gjenvalg)
Ellen Pettersen (gjenvalg)
Odd Dahl (gjenvalg)
Morten Hermansen (gjenvalg/tidligere varamedlem
Gøran Stensrud (ny)
Nina Hanssen (ny)

Varamedlemmer:
Jan Lundby (ny)
Mona Johansen (ny)

Revisor:
Lise Bruu Heger ble enstemmig valgt.

Valgkomitéen bestående av: Marianne Hoffmann, Ronald Flatnes og Elisabeth Weisser-Svendsen ble enstemmig gjenvalgt.

Nina Hanssen
Referent

Oppdatert Oslo, 10/3-2008

Del i vei!