Protokoll fra årsmøte 2015 i Oslo Bluesklubb

Årsmøtet ble avholdt på P-Hotels, 2. etg. Grensen 19, Oslo

21. april 2015 kl. 18:00.

Sak nr. 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent

Sak nr. 2 Valg av ordstyrer og referent

Ordstyrer: Elisabeth Weisser-Svendsen
Referent: Nina Hanssen

Sak nr. 3 Årsmelding for 2014

Edgar Johansen presenterte styrets årsmelding for 2014.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 4 Regnskap 2014

Regnskapet for 2014 ble presentert av kasserer Rolf Johannessen. Styret ønsker å legge til at klubben ikke har revisorplikt.

Regnskapet er gjennomgått av Elisabeth Weisser Svenden.

Regnskapet godkjent av årsmøtet.

Sak nr. 5 Innkomne forslag

Ingen forslag har kommet styret i hende.

Sak nr. 6 Valg

Valgkomiteen, bestående av Åge Nilsen, Ronald Flatnes og Marianne Hoffmann la frem forslag til nytt styre i Oslo Bluesklubb.

Styrets leder ble Edgar Johansen, som ble valgt enstemmig.
Styrets kasserer Rolf Johannessen ble enstemmig gjenvalgt.

Disse to vervene velges spesielt, og det var ingen motkandidater foreslått.

Styremedlemmer:

 • Anders Herbjørnsen (gjenvalg)
 • Ellen Pettersen (gjenvalg)
 • Odd Dahl (gjenvalg)
 • Morten Hermansen (gjenvalg)
 • Gøran Stensrud (gjenvalg)
 • Nina Hanssen (gjenvalg)
 • Jan Lundby (gjenvalg)

Varamedlemmer:

 • Eva Baisgaard (gjenvalg)
 • Pelle Holm (gjenvalg)

Styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt.

Valgkomitéen:

 • Marianne Hoffmann (gjenvalg)
 • Ronald Flatnes (gjenvalg)
 • Åge Nilsen (gjenvalg)

Valgkomitéen ble enstemmig valgt.

 

Nina Hanssen
Referent

Del i vei!