Protokoll fra årsmøte 2020

25. juni 2020 kl 18:30 på P-Hotell, 2. et. Grensen 19, Oslo
Tiltede: 11 personer

Sak nr. 1    Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Elisabeth Weisser-Svendsen
Referent: Kristin Nygård

Sak nr. 2    Innkalling
Innkallingen til årsmøtet ble enstemmig godkjent

Sak nr. 3    Årsmelding for 2019
Rolf Johannessen presenterte styrets årsmelding for 2019. Antall arrangement med barneblues korrigeres til to; mars og oktober.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 4    Årsberetning og regnskap 2019
Regnskapet for 2019 ble presentert av Elisabeth Weisser-Svendsen. Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Sak nr. 5    Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

Sak nr. 6    Valg

Valgkomiteens innstilling ble presentert.

Styrets leder Rolf Johannessen ble gjenvalgt.

Styrets kasserer Rolf Johannessen ble enstemmig gjenvalgt.

Disse to vervene velges spesielt, og det var ingen motkandidater foreslått.

Styremedlemmer:

Odd Dahl (gjenvalg)

Jan Lundby (gjenvalg)

Kristin Nygård (gjenvalg)

Marit Five (gjenvalg)

Marianne Hoffmann (gjenvalg)

Åsa Nordrum (gjenvalg)

Alexander Struve (ny)

Tore-Petter Arnesen (ny)

Varamedlemmer:

Terje Åsvestad (gjenvalgt)

Henning Nyman (ny)

Styre- og varamedlemmer ble enstemmig valgt.

Valgkomitéen:

Cathrine Åsvestad Heen (gjenvalgt)

Amund Randem (ny)

Svein Olav Sundal (ny)

Ble enstemmig valgt.

Del i vei!